נושאים / שירותים שמסופקים
בתחום הניהול
אבחון ארגוני
גיוס / ראיון עובדים
ניהול להשגת הישגים באמצעות עובדים
ניהול עובדים לפי יעדים
הנעת עובדים ויצירת מוטיבציה אצלם
הטיפול בהתנגדויות עובדים
הפקת המיטב מעובד חדש
שיפור הביצועים של עובדים
הטיפול בתפקוד בעייתי
בניית צוות וניהולו
ניהול צוות רב-לאומי
ניהול קונפליקטים בין-יחידתיים
ניהול שינויים ותהליכי שינוי
הגברת ההשפעה על אחרים
שדרוג האיכות בארגון
קידום רעיונות והצעות בארגון
ניהול ישיבות מוצלח
ניהול זמן יעיל
ניהול משא ומתן מנצח
ניהול משא ומתן אסימטרי (מול ספק / לקוח יחיד)
הצגת נושא אפקטיבית
הדרכה מוצלחת
קידום שירותי הדרכה ויעוץ בארגון
יחסי אנוש מוצלחים
תקשורת בין-אישית מועילה
אסרטיביות: הגדרות ושיטות
התמודדות עם לחץ ושחיקה
הנעה-עצמית בניהול / בטיחות / איכות
ההקשבה בשרות הניהול / הבטיחות / האיכותEnglish
English
MK&A
Morris Kaner & Associates
Results in Management and Business
© מוריס קנר.  נייד: 050-5501944, טלפון: 03-6725744  דוא"ל: morris@morriskaner.com ,kanerm@netvision.net.ill